Tư vấn về góp vốn của cổ đông sáng lập?

Tư vấn về góp vốn của cổ đông sáng lập?

Mong luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Nếu trong vòng 90 ngày cổ đông sáng lập góp ko đủ số vốn cam kết, thì CTHĐQT thu hồi lại số cổ đông chưa góp bán cho người ngoài công ty, thì người đó có được gọi là cổ đông sáng lập không và theo quy...

Tìm kiếm

Dịch vụ thám tử

Gọi: 0962 15 1155

Tư vấn thám tử
Dịch vụ luật sư

Gọi: 0944 39 6666

Dịch vụ luật sư


Dịch vụ Luật Sư
Dịch vụ Hôn Nhân
Dịch vụ nổi bật